1751-1820Klement Maria Hofbauer

„Odvahu! Bůh je náš Pán. Obrací vše ke své slávě a pro naše blaho a nikdo mu nemůže odolat. Všechny lidské plány, byť sebelepší, slouží pouze k naplnění jeho vůle.“

Klement Maria Hofbauer 1751

Klement Maria Hofbauer se narodil 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma. Při křtu dostal jméno Jan. Měl jedenáct sourozenců. Doba, ve které vyrůstal nebyla jednoduchá. Nejdříve prožil těžká léta Sedmileté války. Ještě před jejím koncem ztratil v roce1758 otce, který zanechal těhotnou vdovu s jedenácti dětmi. Tehdy přivedla maminka malého Jana ke Kříži a řekla mu: „To je nyní tvůj otec."

Klement Maria Hofbauer 1767

V 16 letech nastoupil Jan do učení u pekařského mistra Dobše ve Znojmě. Po vyučení přijal práci v pekárně premonstrátů v Louckém klášteře u Znojma. Představený kláštera mu umožnil navštěvovat při práci klášterní školu. V té době sílila Janova touha stát se knězem. Aby však mohl navštěvovat vyšší školu, musel by odejít jinam. To si ale nemohl dovolit.

Klement Maria Hofbauer 1775 – 1784

V následujících letech se Jan Hofbauer vydal do světa. Zkoušel žít jako poustevník nedaleko Znojma, také v Tivoli u Říma, kde přijal jméno Klement, mezitím pracoval opět jako pekař a konečne až ve Vídni za pomoci tří mecenášek mohl uskutečnit svůj sen – studovat teologii. Ovšem způsob, jakým byla ve Vídni teologie vyučována mu nevyhovoval. V roce 1784 putoval Klement Maria Hofbauer se svým přítelem Tadeášem Hýblem znovu do Říma...

Klement Maria Hofbauer 1784 – 1785

V Římě oba poutníci požádali v klášteře San Giuliano o přijetí do tehdy nového řádu redemptoristů, který založil Alfons Maria von Liguori. V roce 1785 složili jako první neitalští redemptoristé řeholní sliby a byli ještě téhož roku vysvěceni na kněze. Řád poslal oba novokněze zpět do Rakouska. Jako řeholnící se zde nesměli usadit, a tak šli dál do Varšavy. V letech 1787 až 1808 působili ve Varšavě v kostele sv. Benona. Založili sirotčinec a školu a věnovali se duchovní správě.

Klement Maria Hofbauer 1785 – 1808

Škola pro chudé děti čítala brzy 400 až 500 německých, polských a ruských chlapců a děvčat a byla otevřená také pro nekatolíky. Jedinou podmínkou pro přijetí byla chudoba. Pro nadanější žáky založili latinskou školu, učňovskou a také dívčí školu. Sirotčinec poskytoval přístřeší 40 až 60 dětem.

Dalším těžištěm činnosti byly tzv. stálé misie. Navzdory státním předpisům celebrovali denně v jejich kostele slavnostní bohoslužby a kázali denně ve více jazycích.

Klement Maria Hofbauer 1808 – 1820

Důsledkem politických nepokojů v roce 1808 bylo vyhnání Klement Maria Hofbauera z Varšavy. Byl vykázán do Vídně. Nejdříve směl působit pouze jako pomocný kněz v kostele u Minoritů (Minoritenkirche). V roce 1813 ho jmenoval biskup rektorem kostela Sv.Voršily (St. Ursula) v Johannesgasse. Zde působil jako duchovní správce pro lidi všech oborů a společenských tříd. I zde sloužil navzdory státním předpisům slavnostnní mše, kázal a zpovídal. Navštěvoval chudé a nemocné, obstarával jim jídlo a dodával útěchu. Pro mladé si vždy uměl najít čas a naslouchat jim. 15. března roku 1820 sv. Klement v 69. letech zemřel.

Klement Maria Hofbauer 1888 – 1914

1888: Blahořečen papežem Piem IX.

1909: Svatořečen papežem Piem X.

1914: Prohlášen patronem města Vídně